fater

โครงการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด (ผลิตคนดีสู่สังคม) ประจำปี 2561

สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมลูกเสือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทั่วประเทศ สำหรับ ปี 2561 พิจารณาเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งเน้นในด้านคุณธรรมนำความรู้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ เพื่อให้ ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ โครงการอันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของ ลูกเสือเพราะเมื่อลูกเสือมีคุณธรรมแล้ว ย่อมนำไปสู่การเรียนรู้ใน สิ่งต่าง ๆ ที่ดี สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kung
nai

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม

map1

มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada

6.png8.png7.png6.png8.png
Today4
Yesterday99
This week541
This month2246
Total68768

Who Is Online

1
Online

18 มกราคม 2562

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว